1. Deň

Ružomberok - Liptovská Osada - Donovaly - Motyčky - Staré Hory - Banská Bystrica - Zvolen - Podzámčok - Dobrá Niva - Sása - Pliešovce - Senohrad - Dáčov Lom - Modrý Kameň - Veľký Krtiš - Pôtor - Slovenské Kľačany - Závada - Ľuborec - Lehôtka - Halič -  Lučenec - Fiľakovské Kováče - Fiľakovo - Biskupice - Radzovce - Šiatorská Bukovinka -  Prša - Buzitka - Veľké Dravce - Nové Hony - Ožďany - Rimavská Sobota