5. Deň

Stará Ľubovňa - Hniezdne - Kamienka -  Stráňany - Veľký Lipník - Červený Kláštor - Majere - Niedzica (PL) - Stará Ľubovňa