3.Deň

Kysak - Trebejov - Družstvená pri Hornáde - Kostoľany nad Hornádom - Košice - Košické Oľšany - Ďurďošík - Svinica - Košický Klečenov - Dargov - Sečovce - Nový Ruskov / Hriadky, Vojčice - Veľaty - Čerhov - Slovenské Nové Mesto - Borša - Viničky - Streda nad Bodrogom - Klín nad Bodrogom - Trebišov