Somoška

Neďaleko obce Šiatorská Bukovinka v okrese Lučenec sme navštívili zrúcaninu hradu Šomoška. Národná prírodná rezervácia Šomoška patrí k chráneným územiam Cerovej vrchoviny. Hrad bol postavený v 13. st.. Počas jeho existencie sa tu vystriedalo viacero panovníkov, medzi nimi boli rody Kácsikovcov, Széchényiovcov či Pétterfiovcov. V roku 1826 hrad vyhorel. Aj napriek tomu je stále významnou pamiatkou v tomto regióne. Pri výstupe na hrad sme mali možnosť pozorovať zaujímvé prírodné úkazy: kamenné more a kamenný vodopád. Tieto úkazy sú výsledkom vulkanickej činnosti. Kamenný vodopád Šomoška je tvorený čadičom. Je výsledkom tuhnutia lávy na zemskom povrchu a jeho vek sa odhaduje na 4 milióny rokov. Kamenné more sa rozkladá na ploche asi 400 m2 .
 
Spracoval : Miroslava Skolodová 
Foto: Miroslava Skolodová
Zdroj: Somoškapoznámky (Miroslava Skolodová)