Závadka

Miestny obyvatelia nazývajú túto obec obcou  „na začiatku sveta, “ pretože sa tu začínajú cesty smerom na Sabinov, Prešov a Bardejov. Obec leží v mierne zvlnemom flyšovom regióne.  My sme tu navštívili miestny salaš, ktorý spravuje pani Šťastná s manželom. Tento salaš je bývalé družstvo, a dnes tu chovajú najmä ovce a následne vyrábajú výrobky z mlieka. Tieto výrobky vyrábajú tradičným spôsobom, čím sú ich výrobky jedinečné a žiadané. Najviac žiadaný je plesňový syr. Je to 100 % plesňový syr a jeho meno je Maťko a Kubko. Taktiež sa tu vyrábajú 4 druhy nakladaného syra, žinčica, ovčí syr salašnícky údený, surové ovčie mlieko a bryndza. Ovce doja pomocou prístrojov. Okrem oviec sme tu mohli pozorovať aj ošípané, zajace, sliepky a kone. 

 

Spracoval: Miroslava Skolodová

Foto: Miroslava Skolodová

Zdroj: Korzár, poznámky (Miroslava Skolodová)