Silická Ľadnica

Prvú mapu tejto jaskyne vytvoril Georg Buchholz v roku 1719. Jej skúmaním sa zaoberali osobnosti ako Matej Bell, Robert Townson. Jaskyňou preteká Čierny potok a neskôr preteká do Gombaseckej jaskyne. Zaľadnený priestor jaskyne sa vytvoril prevalením stropu spodnej úrovne jaskyne, čím vznikol vrecovitý priestor orientovaný na sever. Spodná úroveň bola osídlená už v dobre kamennej a bronzovej. Je najnižšie položená ľadová jaskyňa v Európe. Dĺžka preskúmaných priestorov je 1100m.

Spracoval: Peter Rusnák