Táto webstránka je stručným prehľadom exkurzie, ktorú sme absolvovali (denní, externí a celoživotní študenti 2. ročníka geografie Katolíckej univerzity v Ružomberku) v dňoch 25-30.5.2015.

 Nájdete tu stručný prehľad miest, ktoré sme navštívili, fotografie a webstránky jednotlivých študentov.

     Vedúci exkurzie boli: RNDr. Pavol Papčo, PhD.,  Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

 

Foto na pozadí: Hrad Stará Ľubovňa. Sme [online]. © 2014   [vid. 14.7.2015]. Dostupné        z: https://fotky.sme.sk/fotografia/262841/hrad-stara-lubovna#