Tri Korunky- Pieniny

Vrch, ktorí sa nachádza v pohorí Pieniny na poľskej strane. Pôdny typ je rendzina. Absolvovali sme výstup na Tri korunky. Po ceste sme mohli vidieť eróziu pôdy. Nachádzajú sa tu vápence. Ďalej sme pokračovali k vodným priehradám v Poľsku. Mohli sme tu vidieť hrady zo stredoveku aj rozvinuté centrum cestovného ruchu.

Spracoval: Peter Rusnák