Niedzica

Vodné dielo Niedzica - Czorstyn - Vyšné Šromovce sa nachádza na rieke Dunajec na Poľskej strane Zamaguria. Jeho hlavnou úlohou je regulovať prietok Dunajca, ktorý sa počas roka mení. Naskytol sa nám odtiaľ výhľad na dva pamiatky - Čorštýnsky hrad a zámok Niedzica. Hrad Niedzica bol pohraničným uhorským hradom, kým Čorštýnsky hrad patril Poľsku. 

Spracoval: Miroslava Skolodová

Foto: Miroslava Skolodová

Zdroj: Poznámky (Miroslava Skolodová)