Ústie Torysy

Nachádza sa v Spišskošarišskom medzihorí. Sú tu naplavované haldy riečného materiálu. Pieskovce sú opracované riekou, vytvárajú sa tu sihote. Je to veľmi aktívna rieka. Keď rýchlo naprší tok môže veľmi rýchlo nabrať objem vody. Uvažuje sa tu o stavbe vodnej nádrže v obci Tichý potok. Mohli sme tiež vidieť časté bočné riečne erózie.

Spracoval: Peter Rusnák