Košice - UPJS

Prednáška o meste Košice.

Košice majú centrálnu polohu v rámci košickej kotliny. Je tu 240 000 obyvateľov. Košice sa nachádzajú vo výške 200 m . n. m. Z toho 60% tohto územia tvorí poľnohospodárska pôda, 30% sú lesy. Priemerný vek tu dosahuje 40 rokov.

Národnostné zloženie:

88,7% Slováci

3,2% Maďari

2,3% Rómovia

Nachádza sa tu U.S Steel Košice, najväčší zamestnávateľ na Východnom Slovensku.

História Košíc

Siaha až do čias Praveku. V roku 1230 dostalo mesto privilégia. Bolo tu postavené opevnenie, prvé mesto, ktoré malo erb na našom území. Od 1309 sa tu ťaží magnezit.

Spracoval: Peter Rusnák